บริษัท เอ กรีน 2007 จำกัด
- ทำงานประจำที่โครงการก่อสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ทำหน้าที่วางแผน บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในโครงการ อาทิ เจ้าของโครงการ วิศวกรผู้ออกแบบ สถาปนิกและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบการก่อสร้างให้ถุกต้องตามแบบแปลน ทั้งงานวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า งานระบบ และสถาปัตยกรรม - ควบคุมและเร่งรัดการก่อสร้างให้ตามแผนงานและงบประมาณ - ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าของการก่อสร้าง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
Benefits
- ประกันสังคม - โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอ กรีน 2007 จำกัด
22/322 อาคารเอเวอร์กรีนทาวเวอร์
Bang Na Tai Bang Na Bangkok 10260