บริษัท เอ กรีน 2007 จำกัด
- ทำงานประจำที่โครงการก่อสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ทำหน้าที่วางแผน บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในโครงการ อาทิ เจ้าของโครงการ วิศวกรผู้ออกแบบ สถาปนิกและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบการก่อสร้างให้ถุกต้องตามแบบแปลน ทั้งงานวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า งานระบบ และสถาปัตยกรรม
- ควบคุมและเร่งรัดการก่อสร้างให้ตามแผนงานและงบประมาณ
- ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าของการก่อสร้าง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ กรีน 2007 จำกัด
22/322 อาคารเอเวอร์กรีนทาวเวอร์
Bang Na Tai Bang Na Bangkok 10260