บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ ให้บริการด้านวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย น้ำดื่ม น้ำประปา น้ำในระบบโรงงาน เช่น น้ำในระบบ Cooling , Boiler และน้ำอื่นๆ โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา เป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ทางน้ำ อากาศ และกากอุตสาหกรรม
Benefits
  • - โบนัส
  • - ประกันสังคม
  • - เบี้ยเลี้ยง (กรณีออกไซด์งาน)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เซ้นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
30/29-30 ซ.เสรีไทย 68 ถ.เสรีไทย
Min Buri Min Buri Bangkok 10510