บริษัท ซีโก้ ไฮ-ไบโอเทค จำกัด
บริษัทฯ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2546 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรผลิตภัณฑ์อาหารเสริมปลอดสารพิษสำหรับพืชและสัตว์ จุลินทรีย์เพื่อการเกษตรและอาหารเลี้ยงเชื้อ,จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและกลิ่นเหม็น ทั้งภาคเอกชนและงานราชการ,งานประมูลจ้างขยายเชื้อสารเร่งพัฒนาดิน (สารเร่ง พด.,สารเร่งซุปเปอร์ พด.) ของกรมพัฒนาที่ดิน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซีโก้ ไฮ-ไบโอเทค จำกัด
22/22 หมู่ 13
Bo Suphan Song Phi Nong Suphan Buri 72190