บริษัท บลู ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด
ให้บริการด้านระบบสารสนเทศแบบครบวงจร ที่มีประสิทธิผลและตรงตามความคาดหวังของลูกค้า ให้บริการที่มีคุณภาพที่สุด
Benefits
- ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เบี้ยขยันรายเดือน / รายปี - ประกันสุขภาพกลุ่ม - ตรวจสุขภาพประจำปี - เงินสวัสดิการพิเศษ อาทิ ฌาปนกิจ อุปสมบท มงคลสมรส - ค่าคอมมิชชั่น (ตามตำแหน่งงาน) - ท่องเที่ยวประจำปี - โบนัสประจำปี - อื่นๆ (ตามตำแหน่งงาน)
Contacts
บริษัท บลู ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด
33/4 เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ รามาไนน์ ชั้น 16 ถนนพระราม 9
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok 10310
Directions
อาคาร อยู่ด้านหลังเซ็นทรัลพระราม 9 หรือเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT สถานีพระราม 9 ออกทางประตู 2