บริษัท บลู ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด
ให้บริการด้านระบบสารสนเทศแบบครบวงจร ที่มีประสิทธิผลและตรงตามความคาดหวังของลูกค้า ให้บริการที่มีคุณภาพที่สุด
Benefits
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - เบี้ยขยันรายเดือน / รายปี
 • - ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - เงินสวัสดิการพิเศษ อาทิ ฌาปนกิจ อุปสมบท มงคลสมรส
 • - ค่าคอมมิชชั่น (ตามตำแหน่งงาน)
 • - เสื้อยูนิฟอร์ม
 • - ท่องเที่ยวประจำปี
 • - โบนัสประจำปี
 • - อื่นๆ (ตามตำแหน่งงาน)
Contacts
บริษัท บลู ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด
33/4 เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ รามาไนน์ ชั้น 16 ถนนพระราม 9
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok 10310
Directions
 • อาคาร อยู่ด้านหลังเซ็นทรัลพระราม 9 หรือเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT สถานีพระราม 9 ออกทางประตู 2