บริษัท ดี เจ พี รีเทรดดิ้ง พลานท์ จำกัด
บริษัทฯเปิดดำเนินการตั้งแต่ 2547 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตยางรถยนต์ จำหน่ายแก่ผู้ประกอบการและตัวแทนจำหน่าย
สวัสดิการ
  • มีเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าน้ำมันรถยนต์ ค่าคอมมิชั่นยอดขาย ค่าโทรศัพท์ ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดี เจ พี รีเทรดดิ้ง พลานท์ จำกัด
75-75/1 ม.9 ถ.เพชรเกษม
Na Tham Nuea Mueang Trang Trang 92190
ใช้งานแผนที่