บริษัท เซะกิ คอร์ป ( ไทยแลนด์ ) จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริม จาก BOI ผลิตขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะสำหรับอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ ได้รับมาตรฐานการรองรับจาก ISO9001 : 2008 และ ISO14001 : 2004
Benefits
- ประกันสังคม - โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ - เบี้ยขยัน+ค่าครองชีพประจำเดือน เริ่มตั้งแต่ 400 บาท จนถึง 1,000 บาท - เบี้ยขยันพิเศษ กรณีไม่ลางาน 300 บาท/เดือน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ลาพักร้อนประจำปี มากสุด 10วัน - ชุดฟอร์มพนักงาน - ค่าอาหาร - ค่าเดินทางสูงสุด 3,000 บาท - จัดงานเลี้ยงประจำปี - กีฬาสีประจำปี - เงินประกันชีวิต 100,000 บาท
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เซะกิ คอร์ป ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
เลขที่ 16 หมู่ที่ 4 เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี
Bua Loi Nong Khae Saraburi 18140
See Map