บริษัท เซะกิ คอร์ป ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
บริษัท เซะกิ คอร์ป ( ไทยแลนด์ ) จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริม จาก BOI ผลิตขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะสำหรับอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ ได้รับมาตรฐานการรองรับจาก ISO9001 : 2008 และ ISO14001 : 2004
Benefits
 • - ประกันสังคม
 • - โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ
 • - เบี้ยขยัน+ค่าครองชีพประจำเดือน เริ่มตั้งแต่ 400 บาท จนถึง 1,000 บาท
 • - เบี้ยขยันพิเศษ กรณีไม่ลางาน 300 บาท/เดือน
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ลาพักร้อนประจำปี มากสุด 10วัน
 • - ชุดฟอร์มพนักงาน
 • - ค่าอาหาร
 • - ค่าเดินทางสูงสุด 3,000 บาท
 • - จัดงานเลี้ยงประจำปี
 • - กีฬาสีประจำปี
 • - เงินประกันชีวิต 100,000 บาท
Contacts
บริษัท เซะกิ คอร์ป ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
เลขที่ 16 หมู่ที่ 4 เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี
Bua Loi Nong Khae Saraburi 18140
See Map