บริษัท เอ็น ไอ อินเตอร์เทคคอนส์ จำกัด
บริษัทดำเนินการเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้าง โรงงาน บ้าน เทาว์เฮ้า อาคารหน่วยงานราชการ ฯลฯ
Benefits
  • ค่าเดินทาง ,ค่าโทรศัพท์, ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอ็น ไอ อินเตอร์เทคคอนส์ จำกัด
37/1 อาคารลิ้มเจริญ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400