บริษัท นิทโก้ สยาม จำกัด
NITCO SIAM CO., LTD. is a subsidiary of Nissan Trading Co., Ltd. (Japan) We are trading company ex-importing raw materials and auto parts for Nissan Group in Thailand. In line with our business expansion plan, we are looking for the right candidates to join our team.
Benefits
  • - ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว
  • - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  • - ค่าตอบแทนพิเศษ
  • - เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - รถรับส่งพนักงาน
  • - โบนัส
  • - ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท นิทโก้ สยาม จำกัด
891/1 ชั้น 14 อาคารสยามกลการ ถนนพระราม 1
Wang Mai Pathum Wan Bangkok