บริษัท เวลแม็กซ์ เอเชีย จำกัด
บริษัท เวลแม็กซ์ เอเชีย จำกัด จัดจำหน่ายเชื่อมและผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับท่อทุกชนิด ในเอเชีย บริษัท เวลแม็กซ์ เอเชีย จำกัด ( ประเทศไทย ) เปรียบเสมือนบริษัทในเครือ เวลแม็กซ์ ในประเทศนอรเวย์ ซึ่งมีฐานผลิตอยู่ในประเทศไทย
สวัสดิการ
ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เวลแม็กซ์ เอเชีย จำกัด
109 หมู่ 9 บ้านกุ้ง
Chum Het Mueang Buri Ram Buri Ram 31000
เว็บไซต์: www.welmax.no