บริษัท จันทร์เกษมโยธาการ(2000) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเพียง 3 ล้านบาท
ปัจจุบันได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท โดยดำเนินธุรกิจด้าน(1)รับเหมาก่อสร้างงานโยธาทุกประเภท เช่น พัฒนาปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างโรงงาน, ถนนคอนกรีตและลาดยาง, ระบบป้องกันการพังทลายลาดดิน (Side slope protection) และอื่นๆ (2)งานรักษาความปลอดภัย(รปภ.) (3)ธุรกิจทรานสปอร์ต ขนส่ง โลจิสติกส์ (4)ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (5)ธุรกิจรีไซเคิล มูลค่างานที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท รวมกว่า 1,500 ล้านบาท
Benefits
 • 1. เบี้ยขยันขั้นบันได 500 , 2,000 , 5,000 บาท / . เบี้ยขยัน
 • 2. โบนัสประจำปี
 • 3. สิทธิการลาพักผ่อน 6 วัน
 • 4. สิทธิการลากิจ 3 วัน
 • 5. เสื้อฟอร์ม
 • 6. ยาสามัญประจำบ้าน
 • 7. หอพัก
 • 8. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • 9. เบิกเงินล่วงหน้า
 • 10. ค่าน้ำมันรถออกทำงานนอกสถานที่
 • 11. เบี้ยเลี้ยงเดินทางทำงานต่างจังหวัด
 • 12. ค่าที่พักทำงานต่างจังหวัด
 • 13. ค่าฌาปนกิจศพกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • 14. ค่าพวงหรีดและค่าทำศพญาติพนักงาน
 • 15. ประกันสังคม
 • 16. กองทุนเงินทดแทน
 • 17. เงินวันเกิด
 • 18. ค่าครองชีพ 1,000
 • 19. ค่าอาหาร 300
 • 20. ค่าเดินทาง 700
Contacts
บริษัท จันทร์เกษมโยธาการ (2000) จำกัด/ M.P.G
46 หมู่ 6 Amata City Industrial Estate
Map Yang Phon Pluak Daeng Rayong 21140
See Map