บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด มีธุรกิจหลัก คือ ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และผลิตงานอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยทีมงานคุณภาพ ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ เพื่อรองรับการขยายงานดังนี้
สวัสดิการ
-เบี้ยขยัน -ค่าตำแหน่ง (ตามตำแหน่ง) -ค่าครองชีพ -ค่าอาหาร -ค่ากะ -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -รถรับ-ส่ง พนักงาน -เครื่องแบบพนักงาน -ประกันกลุ่ม -เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร,งานมงคลสมรส,งานศพ -โบนัสตามผลประกอบการ
ติดต่อ
บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
47/4 ม.14 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
Khok Yae Nong Khae Saraburi 18230
เว็บไซต์: http://www.stss.co.th
ใช้งานแผนที่