เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในผู้ผลิตรองเท้าคุณภาพชั้นนำของโลกภายใต้ยี่ห้อเอคโค่ เอคโค่เริ่มการผลิตรองเท้าซึ่งเป็นธุรกิจภายในครอบครัวจากประเทศเดนมาร์กและมีการขยายธุรกิจไปทั่วโลก เอคโค่ได้เริ่มก่อตั้งโรงงานผลิตรองเท้าในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2536 ที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัทฯมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงพนักงานและวัฒนธรรมของประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ในการที่จะเป็นผู้ผลิตรองเท้าที่ดีที่สุดของโลก เราจึงมีการทุ่มเทในการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าใหม่ๆ และลงทุนในการพัฒนาบุคคลากร ขณะนี้เราต้องการผู้ร่วมงานกับเราในตำแหน่ง
Benefits
- ประกันชีวิต (กลุ่ม) - ประกันสุขภาพ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่าอาหาร
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด
113 หมู่ 4 นิคมสหรัตนนคร
Bang Phra Khru Nakhon Luang Phra Nakhon Si Ayutthaya 13260
Website: www.ecco.com