บริษัท คีพฟอร์เวิร์ด จำกัด
เป็นบริษัทที่รับจัดทำเกี่ยวกับการวางแผนทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ ( Logistics Planner ) บริษัทรับวางแผนการขนส่ง จัดส่งสินค้าให้ตรงเวลา ถึงที่หมายปลายทางโดยปลอดภัยและประหยัดทั้งในและต่างประเทศ
Benefits
  • ประกันสังคม
  • ค่าล่วงเวลา
  • โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท คีพฟอร์เวิร์ด จำกัด
88 อาคาร เอ.พี. นครินทร์ ชั้น 18 ห้อง 1 ซอยลาซาล 58
Bang Na Tai Bang Na Bangkok 10260
Website: www.keepfwd.com