บริษัท ยูนิตี้ ซิสเต็ม จำกัด
บริษัท ยูนิตี้ ซิสเต็ม จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมระบบสาธารณูปโภคประกอบอาคาร (งานระบบ M&E) เริ่มก่อตั้งปี2539 ต้องการผู้ร่วมงานหลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยตำแหน่งที่เปิดรับ อาทิเช่น วิศวกร , supervisorควบคุมงาน ,Draft-man,พนักงานบัญชี,ช่างติดตั้งงานระบบ เป็นต้น
Benefits
  • 1.เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือตามที่ตกลง
  • 2.เงินประจำตำแหน่ง,ค่าเดินทาง,เบี้ยเลี้ยง,ค่าล่วงเวลา,ค่าโทรศัพท์มือถือ ตามตำแหน่งงาน
  • 3.ค่ารักษาพยาบาล
  • 4.ตรวจสุขภาพประจำปี
  • 5.กองทุนการออม/กู้ยืม
  • 6.กีฬาภายใน
  • 7.สัมมนาประจำปี
  • 8.โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ยูนิตี้ ซิสเต็ม จำกัด
เลขที่6 ซอยทุ่งเศรษฐี แยก5
Dokmai Prawet Bangkok 10250
See Map