บริษัท ออสเตรเลียน เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท ออสเตรเลียน เซ็นเตอร์ จำกัด เปิดให้บริการ มาตั้งแต่ 2545 จนถึง ปัจจุบัน
ดำเนินธุรกิจ ประเภท เกี่ยวกับ ศูนย์วีซ่าและ แนะแนวข้อมูลการศึกษาต่อ ประเทศออสเตรเลีย
สวัสดิการ
  • ตามแต่ตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ออสเตรเลียน เซ็นเตอร์ จำกัด
2991/11
Khlong Chan Bang Kapi Bangkok 10240
เว็บไซต์: www.australian.co.th
ใช้งานแผนที่