บริษัท รับทำ ออกแบบ ปรับปรุง เว็บไซต์ และ Web Application ของหน่วยงานรัฐ, เอกชน, รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ
Benefits
  • 1. โบนัส
  • 2. ประกันสังคม + ประกันสุขภาพ
  • 3. เงินเดือน
  • 4. อื่นๆ ตามที่จะตกลงกัน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เทรคอน (เว็บไซต์) จำกัด
อาคารเอ.พี. นครินทร์ ชั้น 20/3 เลขที่ 88 ซ.ลาซาล 58
Bang Na Tai Bang Na Bangkok 10260
See Map