บริษัท เอสวาย ไทย จำกัด
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท : บริษัท เอสวาย ไทย จำกัด เป็นศูนย์ให้บริการซ่อมอุปกรณ์มือถือ รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ SAMSUNG ทุกประเภท โดยสาขาในประเทศไทยมีทั้งสิ้น 6 สาขา แบ่งเป็น สาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ได้แก่ สาขาสีลม สาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์(เข้าออกตามเวลาห้าง) และสาขามีนบุรี นอกจากนี้ยังมีสาขาที่กระจายอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ๆ อาทิเช่น สาขาชลบุรี สาขาพัทยา และสาขาขอนแก่น วิสัยทัศน์ : "ผู้นำทางด้านธุรกิจบริการด้าน Electronics มุ่งเน้นคุณภาพงานซ๋อม และใส่ใจในด้านบริการ" พันธกิจ : - เป็นองค์กรที่มุ่งตอบสนอง ใส่ใจความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ - พัฒนา ปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประโยชน์สูงสุด - ให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เพื่อบริการที่ดีและสามารถสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพสำหรับลูกค้าได้ - การดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายละเอียดอื่นๆ : - ให้บริการซ่อมสินค้าที่ศูนย์บริการ และบริการซ่อมสินค้าที่บ้านลูกค้าในสินค้าบางประเภท เช่น ตู้เย็น แอร์ เครื่องซักผ้า ทีวี - เป็นศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์เสริม ในสินค้าบางประเภท - สำหรับช่างซ่อมมือถือ เรามีศูนย์อบรมก่อนเริ่มงานจริง
Benefits
1. ประกันสังคม 2. ประกันอุบัติเหตุ 3. เบี้ยขยัน 300/800/1,000/1,500) 4. ค่าอาหาร (วันละ 50บาท เฉพาะสาขาซีคอน วันละ 100 บาท) 5. ยูนิฟอร์ม 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7. ค่าล่วงเวลา 8. ตรวจสุขภาพประจำปี 9. สัมมนาประจำปี 10. โบนัส 11. ปรับฐานเงินเดือนทุกปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอสวาย ไทย จำกัด
138 อาคารบุญมิตร ถนนสีลม (ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่)
Suriyawong Bang Rak Bangkok 10500
Directions
- ตรงข้าม ธ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ /ตรงข้ามซอยละลายทรัพย์ - เดินทางโดย BTS ลงสถานีศาลาแดง หรือ สถานีช่องนนทรี - MRT ออกสถานีสีลม
See Map