บริษัท เพิร์ล แอนด์ ดีน มีเดีย เซอร์วิส จำกัด
ประกอบกิจการ การติดตั้ง ทำความสะอาด บำรุงรักษา ป้ายโฆษณาที่ศาลาที่พักผู้โดยสารประจำทางและป้ายโฆษณากล่องไฟในกรุงเทพมหานคร
Benefits
  • -การประกันกลุ่ม
  • -กองทุนสำรองเลี้ยง
  • -สิทธิลาหยุดพิเศษ 1 วันในวันคล้ายวันเกิด
  • - วันลาหยุดพักผ่อนประจำปี
  • - วันลาอุปสมบท
  • - วันลาคลอดบุตร
  • - วันลากิจ
  • - วันลาป่วย
  • -การท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี
  • -เบี้ยขยัน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เพิร์ล แอนด์ ดีน มีเดีย เซอร์วิส จำกัด
28 ซอยรามคำแหง 8 แยก 8 (อุดมยศ3)
Huamak Bang Kapi Bangkok 10240