JobThai
บริษัท เพิร์ล แอนด์ ดีน มีเดีย เซอร์วิส จำกัด
ประกอบกิจการ การติดตั้ง ทำความสะอาด บำรุงรักษา ป้ายโฆษณาที่ศาลาที่พักผู้โดยสารประจำทางและป้ายโฆษณากล่องไฟในกรุงเทพมหานคร
-การประกันกลุ่ม -กองทุนสำรองเลี้ยง -สิทธิลาหยุดพิเศษ 1 วันในวันคล้ายวันเกิด - วันลาหยุดพักผ่อนประจำปี - วันลาอุปสมบท - วันลาคลอดบุตร
- วันลากิจ - วันลาป่วย -การท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี -เบี้ยขยัน
zero position en
บริษัท เพิร์ล แอนด์ ดีน มีเดีย เซอร์วิส จำกัด
28 ซอยรามคำแหง 8 แยก 8 (อุดมยศ3)
Hua Mak Bang Kapi Bangkok 10240