บริษัท สยามลักษณ์ คอนสตรั่คชั่น จำกัด
เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2552 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง งานที่ปรึกษา งานบริหารโครงการ
Benefits
- ประกันสังคม - โบนัสตามผลประกอบการ - เบี้ยเลี้ยง (กรณีประจำหน่วยงานต่างจังหวัด)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สยามลักษณ์ คอนสตรั่คชั่น จำกัด
132/58 ม.7 หมู่บ้านชาวฟ้า
Nong Khwai Hang Dong Chiang Mai 52300