บริษัท ผู้ตรวจสอบอาคารไทย จำกัด
เป็นตัวแทนเจ้าของงานตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้างของผู้รับเหมา ต้องการ วิศวกรโยธา มีใบประกอบวิชาชีพภาคีวิศวกร ประจำหน่วยงานโครงการก่อสร้างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
บางปู จ.สมุทรปราการ
Benefits
  • เงินเดือน ค่าล่วงเวลา และอื่นๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ผู้ตรวจสอบอาคารไทย จำกัด
2 อาคาร ที.เค.เอส ทาวน์เวอร์ ถนนลาดกระบัง-อ่อนนุช
Lat Krabang Lat Krabang Bangkok 10520