บริษัท เมริตา ชาริช ไครม์ (ประเทศไทย) จำกัด
MCK MeritaCharichKrime(Thailand) Co.,Ltd *เราคือโรงงานผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเองครบวงจร* ก่อตั้งขึ้นโดยทีมเภสัชกรกลุ่มหนึ่ง ทำธุรกิจภายใต้แนวคิด " สุขภาพดีที่ตอบสนองคนทุกวัย " โดยในช่วงแรกทางบริษัทได้เลือกผลิตสินค้าประเภทยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่งออกต่างประเทศ ต่อมาจึงมีแนวคิดที่จะเริ่มนำผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงมาจำหน่ายยังประเทศไทย ภายใต้มาตรฐานเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในต่างประเทศเพื่อให้คนไทยได้รับสินค้า สุขภาพที่มีคุณภาพมากที่สุด โดยเริ่มเจรจากับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งบริษัทสัญชาติไทยและบริษัทต่างชาติ เพื่อคัดสรร วัตถุดิบที่มีคุณภาพและโรงงานที่มีกระบวนการผลิตมาตรฐานสูงเป็นที่ยอมรับระดับสากล อาทิมาตรฐาน GMP ,ISO ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของ ประเทศไทย ในปี 2557 เราเริ่มดำเนินการธุรกิจร้านยาในประเทศเพื่อเป็นช่องทางในการนำส่งสินค้าคุณภาพของเราสู่มือคนไทยทุกคนด้วยความตั้งใจของทีมงาน MCK ทุกแผนก เรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวเลือกด้านความปลอดภัยของการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของคนไทย โดยชาว MCK ทุกคนพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นผู้นำส่งคุณภาพถึงมือคนไทยทุกคน
Benefits
-เงินเดือนประจำ -ประกันอุบัติเหตุ(พนง.ขาย,ผู้แทน) -ประกันสังคม -เบี้ยเลี้ยงรายวัน -Insentive/ค่าตอบแทนจากยอดขาย
Contacts
บริษัท เมริตา ชาริช ไครม์ (ประเทศไทย) จำกัด
299/7 อมตะนคร
Phan Thong Phan Thong Chon Buri 20160