บริษัท กรีน พาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ดำเนินการเกี่ยวกับการ ขายปลีกอะไหล่ของเครื่องจักร
ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
Benefits
  • -ประกันสังคม
  • -เบี้ยขยัน
  • -โบนัสตามผลประกอบการ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท กรีน พาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
63/8 ถนนวุฒากาส
Talatphlu Thon Buri Bangkok 10600