บริษัท โนเบิล ซินเนอร์จี้ จำกัด
We are a growing machineries trading company, representative the world leaders machineries in food processing, packaging, wire rope and cable etc.We are now expanding our business and looking for quality professionals for follows positions:
Benefits
  • - Bonus
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - อบรมภายในประเทศและต่างประเทศ
  • - อื่นๆ ขึ้นอยู่กับงานที่รับผิดชอบ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท โนเบิล ซินเนอร์จี้ จำกัด
130/30 หมู่ 12
Nuan Chan Bueng Kum Bangkok 10230
See Map