บริษัท วิน-วิน คอร์ปอเรท จำกัด
บริหารงานด้านขายสื่อโฆษณา ภายในห้างสรรพสินค้า และวางแผนสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการจัดกิจกรรม เพือส่งเสริมการตลาด Event & Organizer
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท วิน-วิน คอร์ปอเรท จำกัด
302/780 ชั้น 10 คอนโดบ้านสวนซื่อตรง
Wangthonglang Wang Thonglang Bangkok 10310