JobThai
เป็นบริษัทรับซื้อเศษวัสดุรายใหญ่แห่งหนึ่งที่ได้ดำเนินธุรกิจรับซื้อเศษโลหะประเภทต่าง ๆ อาทิเช่น เศษอลูมิเนียม เศษทองเหลือง เศษทองแดง เศษสแตนเลส และ เศษตะกั่ว จากผู้ประกอบการขายเศษโลหะ หรือที่รู้จักในนามของ “ร้านรับซื้อของเก่า” ทั่วประเทศไทย โดยทางบริษัทจะทำหน้าที่ในการรับซื้อ รวบรวม คัดแยกเศษโลหะแต่ละประเภท ก่อนที่จะส่งต่อไปยังโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแปรสภาพเศษโลหะต่างๆเหล่านี้ ผลิตออกเป็นสินค้าหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่ต้องการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดซึ่งนับวันจะหมดไปกับการอุปโภคบริโภคของมนุษย์เรา นโยบายคุณภาพ เรามุ่งมั่นพัฒนาและรักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์รีไซเคิลให้สามารถนำกลับมาใช้ทดแทนของใหม่ได้ อย่างสมบูรณ์ ด้วยระบบการคัดแยก และการจัดการที่ได้มาตรฐานระดับมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา นโยบายสิ่งแวดล้อม เราภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในการช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง เพื่อสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลกของเรา เรามีการควบคุมผลกระทบด้านมลภาวะที่อาจเกิดขึ้นในการปฎิบัติงานให้อยู่ในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนใกล้เคียง เรามีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภคที่ดีภายในโรงงาน เพื่อสุขอนามัยทของพนักงานทุกคน
Benefits
บ้านพักพนักงาน ประกันสังคม ยาสามัญประจำบ้าน การฝึกอบรม ชุด Uniform โบนัสตามผลประกอบการ
zero position en
Contacts
บริษัท ซี เอช เจ เมทเทิล จำกัด
88 หมู่ 5
Lam Sai Wang Noi Phra Nakhon Si Ayutthaya 13170
Directions
ที่ตั้งโรงงานอยู่ระหว่างโรงพยาบาลวังน้อย และที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2023 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer