เป็นบริษัทรับซื้อเศษวัสดุรายใหญ่แห่งหนึ่งที่ได้ดำเนินธุรกิจรับซื้อเศษโลหะประเภทต่าง ๆ อาทิเช่น เศษอลูมิเนียม เศษทองเหลือง เศษทองแดง เศษสแตนเลส และ เศษตะกั่ว จากผู้ประกอบการขายเศษโลหะ หรือที่รู้จักในนามของ “ร้านรับซื้อของเก่า” ทั่วประเทศไทย โดยทางบริษัทจะทำหน้าที่ในการรับซื้อ รวบรวม คัดแยกเศษโลหะแต่ละประเภท ก่อนที่จะส่งต่อไปยังโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแปรสภาพเศษโลหะต่างๆเหล่านี้ ผลิตออกเป็นสินค้าหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่ต้องการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดซึ่งนับวันจะหมดไปกับการอุปโภคบริโภคของมนุษย์เรา
นโยบายคุณภาพ
เรามุ่งมั่นพัฒนาและรักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์รีไซเคิลให้สามารถนำกลับมาใช้ทดแทนของใหม่ได้ อย่างสมบูรณ์ ด้วยระบบการคัดแยก และการจัดการที่ได้มาตรฐานระดับมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา
นโยบายสิ่งแวดล้อม
เราภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในการช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง เพื่อสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลกของเรา
เรามีการควบคุมผลกระทบด้านมลภาวะที่อาจเกิดขึ้นในการปฎิบัติงานให้อยู่ในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนใกล้เคียง
เรามีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภคที่ดีภายในโรงงาน เพื่อสุขอนามัยทของพนักงานทุกคน
Benefits
  • บ้านพักพนักงาน
  • ประกันสังคม
  • ยาสามัญประจำบ้าน
  • การฝึกอบรม
  • ชุด Uniform
  • โบนัสตามผลประกอบการ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซี เอช เจ เมทเทิล จำกัด
88 หมู่ 5
Lam Sai Wang Noi Phra Nakhon Si Ayutthaya 13170
Directions
  • ที่ตั้งโรงงานอยู่ระหว่างโรงพยาบาลวังน้อย และที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย