เป็นศูนย์กระจายสินค้าของยูนิลีเวอร์ ในเขตจังหวัดนนทบุรี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท มาสเตอร์ เอ็ม ยูนิเทรด จำกัด
80/5 หมู่ 3
Bang Rak Noi Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000