บริษัท นิปปอน พาร์คกิ้ง ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
“ ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา NPD ได้นาเสนอ แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่จอดรถ ณ ประเทศญี่ปุ่นกว่า 900 แห่ง ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานและความเชี่ยวชาญของเรา NPD ได้ทาการปรับปรุงภาพลักษณ์ นโยบายรักษาความปลอดภัย และการให้บริการกับผู้ใช้รถยนต์ รวมถึงการเพิ่มรายได้ และการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดให้กับเจ้าของอาคาร ผ่านการเช่าพื้นที่จอดรถ ”
Benefits
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • เบี้ยขยัน
  • ยูนิฟอร์ม
  • งานเลี้ยงประจำปี
  • ค่าล่วงเวลา
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท นิปปอน พาร์คกิ้ง ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
952 อาคารรามาแลนด์ ชั้น17 ถ.พระราม4
Suriyawong Bang Rak Bangkok 10500
Website: www.npd.co.th