บริษัท โคลโค้ต(ไทยแลนด์) จำกัด (เป็นบริษัทญี่ปุ่น) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการฉีดพลาสติก
Benefits
  • -ประกันสังคม
  • -ค่าตำแหน่ง
  • -ค่าอาหาร
  • -ค่าเดินทาง
  • -ชุดพนักงาน
  • -โบนัส
  • -ตรวจสุขภาพประจำปี
  • -กีฬาสี
There are currently no positions available.
Contacts
Colcoat(Thailand) Co., Ltd.
789/61 หมู่1
Nong Kham Si Racha Chon Buri 20230