บริษัท โคลโค้ต(ไทยแลนด์) จำกัด (เป็นบริษัทญี่ปุ่น) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการฉีดพลาสติก
Benefits
-ประกันสังคม -ค่าตำแหน่ง -ค่าอาหาร -ค่าเดินทาง -ชุดพนักงาน -โบนัส -ตรวจสุขภาพประจำปี -กีฬาสี
There are currently no positions available.
Contacts
Colcoat(Thailand) Co., Ltd.
789/61 หมู่1
Nong Kham Si Racha Chon Buri 20230