บริษัท กูรู พริ้นติ้งแอนด์ ดีไซน์ จำกัด
เป็นการดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด รายละอียดเพิ่มเติมและแผนที่ได้ที่ www.guruprinting.co.th
Benefits
- ประกันสังคม - โอที - โบนัส - ท่องเที่ยวประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท กูรู พริ้นติ้งแอนด์ ดีไซน์ จำกัด
843, 845 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล
Samaedam Bang Khun Thian Bangkok 10150