SV Machinery Limited Partnership
เอส วี แมชีนเนอรี่ เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมแพ็คเกจจิ้ง ไม่ว่าจะเป็น เครื่องพิมพ์ เครื่องสลิตเต้อร์ เครื่องลามิเนท เครื่องตัดแกน และอื่นๆ อีกมากมายหลายประเภท รวมทั้งออกแบบเครื่องจักรตามที่ลูกค้าต้องการ เราจึงถูกเรียกว่า ผู้ผลิตเครื่องจักรแบบครบวงจร ซึ่งเรากำลังอยู๋ในช่วงขยายงาน จึงมองหาผู้สมัครงาน ที่มีความขยัน ใฝ่รู้ รู้จักคิด เพื่อพัฒนาองค์กรของเรา ให้เติบโตตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
Benefits
  • 1. ค่าล่วงเวลา
  • 2. โบนัส (ตามผลประกอบการของกิจการ)
  • 3. ปรับฐานเงินเดือน (ตามความสามารถ)
  • 4. ประกันสังคม
  • 5. ชุดยูนิฟอร์ม
  • 6. งานจัดเลึ้ยงปีใหม่
There are currently no positions available.
Contacts
SV Machinery Limited Partnership
2/3 หมู่ 3 ถนนสวนหลวง 1
Suan Luang Krathum Baen Samut Sakhon 74110