บริษัท ฟายไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เราเป็นบริษัทฯ ผู้ผลิตกระดานโต้คลื่น (Surfboards) เพื่อการส่งออก ต้องการรับบุคลากร เพื่อรองรับการขยายงานในตำแหน่งต่างๆดังนี้
Benefits
  • เบี้ยขยัน 1,100 - 1,600 บาท/เดือน
  • ยูนิฟอร์ม
  • นำเที่ยวประจำปี
  • เลี้ยงปีใหม่
  • โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ฟายไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
11/4 หมู่ 5 ถนน 345
Khlong Khoi Pak Kret Nonthaburi 11120