บริษัทฯใหญ่ประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์ มานานกว่า 30 ปีในประเทศไทย ให้บริการเป็นตัวแทนขนส่งสินค้าเข้า-ออกระหว่างประเทศ บริหารจัดการคลังสินค้า การขนส่งสินค้า ฯลฯ
สวัสดิการ
  • - เงินเดือนประจำและค่าครองชีพ
  • - เบี้ยขยันและค่าล่วงเวลา
  • - เครื่องแบบยูนิฟอร์ม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันสุขภาพกลุ่ม
  • - โบนัสประจำปี
  • - เงินช่วยเหลือกรณีสมรส /คลอดบุตร /ฌาปนกิจ
  • - งานสังสรรค์ประจำปี
ติดต่อ
บริษัท สยามนิสทรานส์ จำกัด / Siam Nistrans Co., Ltd.
CTI Tower 191/66, 68-69 FL. 15, 191/82 FL. 11, Ratchadapisek Road
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok 10110
เว็บไซต์: www.th.nissin-asia.com
วิธีการเดินทาง
  • รถไฟฟ้าสถานีอโศก และเดินย้อนขึ้นมามาทาง ตึก Exchange Tower อีกประมาณ 500 เมตร
ใช้งานแผนที่