บริษัท แมค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทฯ ของเราทำเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาและติดตั้ง ระบบเครื่องจักร Dispenser ซึ่งใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ของประเทศ อาทิเช่น
โรงงานผลิตคอนกรีตสด (Ready Mix Factory)
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต (Precast & Prestress concrete)
Benefits
  • ประกันสังคม
  • โบนัส
  • เงิน Incentive
  • SP Bonus
Contacts
บริษัท แมค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
299 ถ.เทียมร่วมมิตร
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok 10310
Directions
  • โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานี ศูนย์วัฒนธรรม
  • ออกประตูศูนย์วัฒนธรรม และต่อรถมอเตอร์ไซด์
  • มาธนาคาร กรุงศรีอยุธยา อาคาร MP building
  • อยู่ตรงข้ามเยื่องๆ
See Map