บริษัท จี้เม่า รับเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
Gmors Rubber-A company moving forward with continuous improvement.
Servicing in Rubber industry for all kinds of applicationto fulfill a better world.
Product.
O-ring ,x-ring ,Packing ,Diaphragms,Metal-bonded&fabric-reinforced rubber components
Custom-designed parts ,Special OEM rubber components , Backup rings , Washers(square rings) ,U-packing ,VA-seals
บริษัท จี้เม่า รับเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(ไทยแลนด์) จำกัด
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ เป็นลูกยางตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งรู้จักกันดีในชื่อ "O-RING"
อีกทั้งบริษัทของเรายังมีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศไต้หวัน ซึ่งที่ไต้หวันนั้นมีอยู่ 2 แห่ง คือ จี้เม่าไต้หวันและเม่าฉิ๋ง
และมีอยู่ที่ประเทศจีนอีก 1 แห่ง คือ จี้เม่าจงซาน และที่เปิดล่าสุดคือ จี้เม่าประเทศไทย
Benefits
  • - ค่าเดินทาง
  • - มีอาหารกลางวันและอาหารช่วงOT.ฟรี
  • - ค่าโบนัสปฏิบัติงาน
  • - เงินประจำแผนก
  • - เบี้ยขยัน
  • - ชุดยูนิฟอร์ม
  • - ประกันสังคม
  • - อบรมพัฒนาความรู้ทั้งภายในและภายนอก
  • - งานเลี้ยงประจำปี
Contacts
บริษัท จี้เม่า รับเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
700/889 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี)
Nong Kakha Phan Thong Chon Buri 20160
Website: www.gmors.com
See Map