บริษัท พัฒนสินแมชินเนอรี่ จำกัด
บริษัท พัฒนสินแมชินเนอรี่ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือช่าง สำหรับอุตสาหกรรม โรงงาน หรืองานช่างต่างๆเกือบทุกชนิด
Benefits
  • เบี้ยขยันให้เดือนละ 1,000 บาท
  • ทุนการศึกษาสำหรับบุตรของพนักงาน
  • โบนัส
  • ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานที่ต้องการศึกษาต่อ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พัฒนสินแมชินเนอรี่ จำกัด
68 ซอยบุรีรมย์4 ถนนเจริญกรุง 11
Ban Bat Pom Prap Sattru Phai Bangkok 10100