บริษัท ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จำกัด
เป็นบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน ซึ่งเป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปรายใหญ่ ในประเทศไทย ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าหลักทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ
Benefits
 • - เงินโบนัส
 • - หอพัก
 • - เบี้ยขยัน
 • - เบี้ยจูงใจ
 • - เบี้ยเลี้ยง
 • - รถรับ-ส่งพนักงาน
 • - ชุดฟอร์มพนักงาน
 • - เงินช่วยเหลือสวัสดิสงเคราะห์
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - เงินเกษียณอายุ
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จำกัด
205 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท
Bang Pu Mai Mueang Samut Prakan Samut Prakan 10280