บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ 27 พฤษภาคม 2548 โดยมีธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100% เป็นองค์กรที่มีทีมบริหารซึ่งมีความชำนาญพิเศษในด้านให้บริการเช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง รถยนต์ และอุปกรณ์เครื่องจักร สมตามเจตนารมย์ของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรแก่ลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย
สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาล - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัส - วันลาพักผ่อน 15 วัน/ปี - ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ - สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. - อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด
1122 อาคาร เค.พี.ไอ. ทาวเวอร์ ชั้น 12A
Makkasan Ratchathewi Bangkok 10400
เว็บไซต์: www.icbcthaileasing.com