บริษัท ชาร์มอน กรุ๊ป จำกัด
เป็นบริษัทฯ นำเข้าตัวแทนจำหน่ายเครื่องใชไฟฟ้าภายในครัวเรือนแบร์น FUJIOH จากประเทศ ญี่ปุ่น สำหรับ โครงการ บ้านเดี่ยว คอนโด และบ้านพักอาศัยทั่วไป ขณะนี้บริษัทฯ มีความต้องการผู้ร่วมทีมขายและบริการเพื่อรองรับการขยายตลาดของบริษัทฯ
Benefits
  • • เงินเดือนประจำ
  • • ค่าคอมมิชั่น
  • • ค่น้ำมันรถ / ค่าเดินทาง
  • • ค่าโทรศัพท์
  • • ประกันสัมคม
  • • โบนัสการชาย / ประจำไตรมาส / ประจำปี
  • • วันพักผ่อนประปี
  • • เงินช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ชาร์มอน กรุ๊ป จำกัด
3 ซอย ลาดพร้าววังหิน 68 ถ. ลาดพร้าววังหิน
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok 10230