บริษัท มิตซูโบชิ ฟอร์จจิ้ง จำกัด
-บริษัท มิตซูโบชิ ฟอร์จจิ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1995 เป็นการร่วมทุนของนักลงทุนชาวไทย และชาวญี่ปุ่น โดยมีทุนจด ทะเบียน 25,000,000 บาท
-โดยการดำเนินการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ทั้งรถยนต์ และรถมอเต อร์ไซด์
-บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI.
-บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO9001 : 2008
Benefits
 • -ชุดยูนิฟอร์ม
 • -ค่ารถ
 • -ค่ากะ
 • -ค่าอาหาร
 • -ข้าวสวยฟรี
 • -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • -เบี้ยขยัน
 • -ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน, ครอบครัว
 • -เงินช่วยเหลือแต่งงาน
 • -เงินของขวัญบุตร
 • -เงินช่วยเหลืองานศพ
 • -ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • -เงินกู้กรณีฉุกเฉิน
 • -โบนัส
 • -ท่องเที่ยวประจำปี
 • -กีฬาสี
 • -งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท มิตซูโบชิ ฟอร์จจิ้ง จำกัด
56 ม.11 ถ.ลำลูกกา
Bueng Thong Lang Lam Luk Ka Pathum Thani 12150