บริษัท ดิจิตอล โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เปิดดำเนินการมา 11 ปี มีความชำนาญเกี่ยวกับธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม ให้กับลูกค้ารายใหญ่หลายรายเช่น CAT TOT เป็นต้น
Benefits
  • ประกันสังคม ประกันสุขภาพกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ เงินโบนัสประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ดิจิตอล โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
333/106 ไอที สแควร์ อาคาร 2 ชั้นที่ 7 หมู่ 4
Thalat Bangkhen Lak Si Bangkok 10210
Website: www.dscth.com