บริษัท ดีจีเอ จำกัด
เป็นบริษัทที่ปรึกษาและออกแบบด้าน บอยเลอร์ และโรงไฟฟ้าชีวมวล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Benefits
  • 1.ประกันสังคม
  • 2.ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุเท่า นั้นประกันการเดินทางกรณีไปต่างประเทศ
  • 3.ค่าน้ำมันสำหรับพนักงานที่ออกหน้างาน
  • 4.โบนัสตามแผนประกอบการ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ดีจีเอ จำกัด
315/344,348 ซ.วัดโพธิ์แมน ถ.สาธุประดิษฐ์
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120
Website: www.dga.co.th