บริษัท ดิจิโอ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
ดิจิโอ อิเล็กทรอนิกส์ ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ 2549 เพื่อทำธุรกิจด้านการออกแบบระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ
เป็นการออกแบบระบบรวมถึงเครื่องจักรต่างในรูปแบบใหม่เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยมีพื้นฐานสำคัญคือ สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
Benefits
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. โบนัส
  • 3. เบี้ยขยันเริ่มที่ 300, 400, 500 บาท
  • 4. ค่าเบี้นกันดาร 1,000
  • 5. น้ำมันรถ 1,000 (หัวหน้างานขึ้นไป)
  • 6. โอที
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ดิจิโอ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
983 ถ.นิมิตใหม่
Samwa Tawan Ok Khlong Sam Wa Bangkok 10510
See Map