บริษัท ซิกม่า ทราเวิล แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านการจองตั๋วเครื่องบิน ที่พักละต่างประเทศและบริการท่องเที่ยวทั้งในแ
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ค่าเดินทาง
  • - ค่าเบี้ยเลี้ยง
  • - ค่าคอมมิชชั่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซิกม่า ทราเวิล แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด
1/83 หมู่บ้านพลัสซิตี้พาร์ค ถนนกรุงเทพ-กรีฑา
Huamak Bang Kapi Bangkok 10240
เว็บไซต์: www.sigmatravelagent.com