บริษัท บี เอส เทรดดิ้ง จำกัด
ขายและจัดส่งสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าตามร้านค้าทั่วประเทศ
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ค่าอาหารกลางวัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บี เอส เทรดดิ้ง จำกัด
319-319-44 ถนนแสมดำ
Samaedam Bang Khun Thian Bangkok 10150
ใช้งานแผนที่