บริษัท บุญรอด อินโฟเทค จำกัด
บริษัท เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณเครือข่าย ในประเทศไทย ภายใต้ชื่อสินค้า "เดรย์เทค"
(DrayTek Thailand Partner) เริ่มดำเนินกิจการมาได้ไม่นานนัก ต้องการผู้ร่วมงานที่พร้อมเติบโตไปพร้อมกับเรา
Benefits
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. ประกันชีวิต*
  • 3. วันหยุดวันลา*
  • 4. เบี้ยเลี้ยง/โอที/โบนัสประจำปี/*
  • * ทั้งหมดให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท บุญรอด อินโฟเทค จำกัด
81/398 หมู่บ้านบุณฑริก หมู่ 5 ตำบลลาดสวาย
Lat Sawai Lam Luk Ka Pathum Thani 12150
Website: www.brit.co.th
See Map