บริษัท สตาร์ บิซ จำกัด
เป็นบริษัทให้บริการ VOIP แบบครบวงจร ให้คำปรึกษาในการทำระบบ VOIP ซึ่งเน้นความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดให้กับทางลูกค้า โดยร่วมกับพันธมิตรทางด้าน เครือข่าย และ Hardware ทางด้าน IP PBX จัดทำเป็น Solution ที่เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละองค์กร รายละเอียดเพิ่มเติม www.starbiz-group.com
สวัสดิการ
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ค่าน้ำมัน
 • คอมมิชชั่น
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท สตาร์ บิซ จำกัด
  อาคาร ธรารมณ์ บิสซิเนสทาวเวอร์ 2445/33 ถ.เพชรบุรี
  Bang Kapi Huai Khwang Bangkok 13010
  เว็บไซต์: vara@starbiz.co.th
  ใช้งานแผนที่