บริษัท สตาร์ บิซ จำกัด
เป็นบริษัทให้บริการ VOIP แบบครบวงจร ให้คำปรึกษาในการทำระบบ VOIP ซึ่งเน้นความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดให้กับทางลูกค้า
โดยร่วมกับพันธมิตรทางด้าน เครือข่าย และ Hardware ทางด้าน IP PBX จัดทำเป็น Solution ที่เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละองค์กร
รายละเอียดเพิ่มเติม www.starbiz-group.com
Benefits
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสุขภาพ
  • ค่าน้ำมัน
  • คอมมิชชั่น
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สตาร์ บิซ จำกัด
อาคาร ธรารมณ์ บิสซิเนสทาวเวอร์ 2445/33 ถ.เพชรบุรี
Bang Kapi Huai Khwang Bangkok 13010
See Map