JobThai
บริษัท สตาร์ บิซ จำกัด
เป็นบริษัทให้บริการ VOIP แบบครบวงจร ให้คำปรึกษาในการทำระบบ VOIP ซึ่งเน้นความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดให้กับทางลูกค้า โดยร่วมกับพันธมิตรทางด้าน เครือข่าย และ Hardware ทางด้าน IP PBX จัดทำเป็น Solution ที่เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละองค์กร รายละเอียดเพิ่มเติม www.starbiz-group.com
Benefits
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ค่าน้ำมัน
 • คอมมิชชั่น
 • zero position en
  Contacts
  บริษัท สตาร์ บิซ จำกัด
  อาคาร ธรารมณ์ บิสซิเนสทาวเวอร์ 2445/33 ถ.เพชรบุรี
  Bang Kapi Huai Khwang Bangkok 13010