บริษัท โฮม1999 จำกัด
โฮม1999 ดอทคอม เป็นศูนย์กลางบริการซื้อขายและโฆษณา บ้าน ที่ดิน คอนโดมีเนียม และ อสังหาริมทรัพย์ อื่นๆฟรี บริษัทได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2556 เรามุ่งเน้นให้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งผู้จะซื้อจะขายหรือให้เช่า โดยอาศัยระบบเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสินทรัพย์ที่ต้องการได้ ง่าย คุณภาพข้อมูลที่ครบถ้วนและชัดเจน ตรงความต้องการของผู้ค้นหา โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ใช้งานเป็นอันดับแรก ทำให้เรามุ่งเน้นพัฒนารูปแบบเว็บที่เป็นระเบียบ และการค้นหาข้อมูลที่สะดวกรวดเร็ว
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โฮม1999 จำกัด
33,35 ซอยลาดพร้าว71
Saphan Song Wang Thonglang Bangkok 10310
เว็บไซต์: www.home1999.com
ใช้งานแผนที่