บริษัท พี เอ พี พรอสเพอริตี้ จำกัด
บริษัท พี เอ พี พรอสเพอริตี้ จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำเข้าและส่งออกยานพาหนะ
Benefits
  • 1.กองทุนประกันสังคม
  • 2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 3.เงินโบนัสประจำปี
  • 4.เที่ยวประจำปีทั้งในและต่างประเทศ
  • 5.ตรวจสุขภาพประจำปี และฉีดวัคซีนต่างๆตามที่บริษัทแจ้ง
  • 6.ประกันอุบัติเหตุ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พี เอ พี พรอสเพอริตี้ จำกัด
283/1 , 283/2 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
Lamplathio Lat Krabang Bangkok 10520
See Map