บริษัท พี เอ พี พรอสเพอริตี้ จำกัด
บริษัท พี เอ พี พรอสเพอริตี้ จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำเข้าและส่งออกยานพาหนะ
Benefits
1.กองทุนประกันสังคม 2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3.เงินโบนัสประจำปี 4.เที่ยวประจำปี 5.ตรวจสุขภาพประจำปี และฉีดวัคซีนต่างๆตามที่บริษัทแจ้ง 6.ประกันอุบัติเหตุ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พี เอ พี พรอสเพอริตี้ จำกัด
283/1 , 283/2 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
Lamplathio Lat Krabang Bangkok 10520
See Map