บริษัท เอ็ม.เค.อาร์. มอเตอร์ จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง เปิดดำเนินการมาแล้ว 20 ปี
Benefits
  • ค่าเบี้ยขยัน 1,000 บาท/เดือน ค่าที่พักต่างจังหวัด
  • ค่าเดินทาง ค่าโอที
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอ็ม.เค.อาร์. มอเตอร์ จำกัด
51/2 ม.1
Tha Rap Mueang Ratchaburi Ratchaburi 70000