บริษัท ณภัช โซลูชั่น จำกัด
ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555 บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริการ เพื่อเป็นสื่อกลางที่ดีที่สุดของการหาคนตรงงานหางานตรงใจ
Benefits
1. ประกันสังคม 2. ค่าล่วงเวลา 3. ค่าโทรศัพท์
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ณภัช โซลูชั่น จำกัด
เลขที่ 1584 ซอยบางนา-ตราด 27 ถนนบางนา-ตราด
Bang Na Tai Bang Na Bangkok 10260